صفحه اصلی سایت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشاهده فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شرکت دانش بنیان مهندسی سنجش کوشا

دانلود گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 

دانلود گواهینامه خدمات فنی استاندارد پرواز


ایمیل جدید شرکت : info@sanjeshkoosha.ir


قابل توجه مدیران ومتخصصین محترم صنایع کشور

کاهش هزینه، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت با واگذاری پروژه ها

 

شرکت مهندسی سنجش کوشا انطباق الزامات تست، تعمیر،نگهداری و اجرای کالیبراسیون تجهیزات مربوط به کسب و کار شما را در اخذ انواع گواهینامه ها و تاییدیه های استاندارد اعم از مدیریتی،کیفی، فنی،صنعتی و آزمون با مدیریت پیمانی و اجرای عملیات فنی تضمین می نماید.