صفحه اصلی سایت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشاهده فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان

شرکت دانش بنیان مهندسی سنجش کوشا

 


ایمیل جدید شرکت : info@sanjeshkoosha.ir


قابل توجه مدیران ومتخصصین محترم صنایع کشور

کاهش هزینه، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت با واگذاری پروژه ها

 

شرکت مهندسی سنجش کوشا با مدیریت پیمانی و اجرای پروژه های عملیاتی، انطباق الزامات  مدیریت و اجرای کالیبراسیون تجهیزات مربوط به استاندارد کسب و کار شما را در اخذ انواع گواهینامه ها و تاییدیه ها اعم از مدیریتی،کیفی، فنی،صنعتی و آزمون تضمین می نماید.

اجرای پروژه ها: تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها،اندازه گیری دقیق، تست، تعمیر و نگهداری تجهیزات،مدیریت و انجام کالیبراسیون (تجهیزات آزمون و اندازه گیری مورد استفاده در صنایع، تسترهای الکتریک،الکترونیک، اویونیک و آلات دقیق وسایل پرنده)، تدوین روشها و نظارت براجرای استاندارد، آموزش و ...

شرکت سنجش کوشا با اخذ مجوزها و گواهینامه های تاییدصلاحیت لازم از سازمانهای ملی استاندارد ایران و استاندارد پرواز هواپیمایی کشوری و تجربیات مفید بیش از 30 سال در صنعت مهندسی تعمیر و نگهداری ناوگان شرکت هواپیمایی هما و سوابق فعالیت بيش از 16 سال بعنوان آزمايشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ايران آمادگی دارد با پتانسیل بالقوه و بالفعل، واگذاری پروژه های تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها، تست، تعمیر و نگهداری تجهیزات، مدیریت وانجام کالیبراسیون دستگاهها وتجهیزات شرکتها، سازمانها و کارخانجات وغیره را به همراه نظارت بر اجرای استاندارد درمحل مشتریان و یا در آزمایشگاه استاندارد این شرکت  تقبل و به اجرا درآورد.

حال باعنایت به توانمندی مهندسی سنجش کوشا و به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه کسب و کار خود، وظایف و مسئولیت های فوق الذکر را با اطمینان به ما محول کنید.

*Test & Measuring Equipments Maintenance & Calibration.

* Consultation, Training & Laboratories Equipping.

* Commercial Aircraft Avionics Maintenance Services.